המפות של מלכי הים העתיקים

chrono Photo

chrono
7 months 13 Views
Category:
Description:

ספר זה מספר את סיפור העדות הקשה המראה שונה לכך שעמים מתקדמים קדמו לכל העמים הידועים כיום להיסטוריה. בתחום אחד, תרשימים ימיים עתיקים, נראה שמידע מדויק הועבר מאנשים לאנשים. נראה שמקור התרשימים כנראה מעם לא ידוע; שהם הועברו הלאה, אולי על ידי המינואים מלכי הים של כרתים העתיקה והפיניקים, שהיו במשך אלף שנים ויותר גדולי המלחים של העולם העתיק. יש לנו עדויות לכך שהם נאספו ונלמדו בספרייה הגדולה של אלכסנדריה וכי ההידורים שלהם נעשו על ידי הגיאוגרפים שעבדו בה.