גן עדן נמצא - 1885 - מתורגם לעברית

chrono Photo

chrono
7 months 28 Views
Category:
Description:

תרגום בעברית לאחד הספרים המדהימים שתקראו, מידע מתקופה ישנה מאוד, עדות שכמעט ונמחקה עכשיו מונגשת גם בעברית. הספר יעבור עריכה שניה במהדורה מתוקנת.