אמונות עתיקות של העולם השטוח

chrono Photo

chrono
7 months 14 Views
Category:
Description:

במ‬‫שך‬ ‫א‫לפי‬ ‫שנים‬ ‫לפני‬ ‫הגיית‬ ‫ה‬‫כדור‬ המ‬סתו‬ב‬ב‬ ‫הה‬ליוצנ‬טרי‬, ‫כדור‬ ‫הארץ‪,‬‬
‫חו‬‫כמה‬ ‫וודית‬ ‫מה‬ט‬ק‬ס‬טים‬ ‫העתי‬קים‬ ‫ביותר‬ ‫בעו‬לם‬ ‫טענה‬ ‫זה‬ ‫מ‫כ‬בר‬ ‫שהקו‫סמו‬לוגיה‬
‫הינה גיאוצנ‬‫טרית‬ ‫ש‫ל‬ ‫אדמה‬ ‫ש‬טו‫חה‬ ‫ש‬בה‬ ‫העו‬למות‬ ‫הפנימיים‬ שלה‬ ‫ב‫לתי‪-‬‬‫חומריים‪,‬‬ ‫וזו‬‫כה‬ ‫ליצירת‬ ‫עו‬לם‬ ‫ה‬‫חומר‬ ‫ה‬‫חיצוני‬ ‫עצמו‪.‬‬