הפסיכולוגיה של הטוטאליטאריזם - מתורגם לעברית

chrono Photo

chrono
7 months 31 Views
Category:
Description:

ספר אודות הפסיכולוגיה של הטוטאליטאריזם. טוטאליטריזם מתאר מערכת שבה הממשלה מנסה לשלוט בכל היבטי החיים, כולל בחירות, מדיניות כלכלית, חינוך, תקשורת ותרבות. כלי השליטה העיקריים של הממשלה בטוטאליטריזם הם השלטון המרכזי והמונע, הכפיה והמעקב השוטף על האזרחים